Alternatywne instrumenty inwestycyjne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce skupiono się na metodach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż te uznawane za tradycyjne, jak akcje czy obligacje. https://print-stock.com/ Omówiono w niej oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących takich form inwestycji powszechnie uznanych za tzw. alternatywne, jak: fundusze hedgingowe,...

Elementy