Cenzura prasy w Austrii 1862-1914

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja przedstawia sposób działania cenzury prasy w austriackiej monarchii konstytucyjnej zarówno w aspekcie jej podstaw prawnych, jak i analizy orzecznictwa sądów karnych obejmującego badania legalności konfiskat prasowych. Instytucja konfiskaty druku prasowego, którego treść...

Elementy