Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. "Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" odnosi się do aktualnej problematyki, która - zwłaszcza w ostatnich latach - nabrała...

Elementy