Chłopi polscy 1944-1948

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka nawiązuje do monografii Kazimierza Przybysza "Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945#8221; dot. wcześniejszego okresu pieluchy wielorazowe dla noworodka historycznego. Ambicją autora była kontynuacja studiów. Publikacja powstała wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Elementy