Dzieła S. Lem T.28

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Summa technologiae to esej-matka większości napisanych później przez Lema książek eseistycznych. Powstała w czasach, kiedy przeważająca część poruszanych tam kwestii -- dzisiaj oczywistych -- należała do sfery fantazji. Ambicje tej książki nadal budzą podziw, szczególnie gdy...

Elementy