Elementy rachunkowości cz. 1 Zasady rachunkowości (BPZ)

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik do modułu "Zasady rachunkowości" realizowanego w klasie II liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Elementy rachunkowości". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego...

Elementy