Fizyka zbiór zadań maturalnych

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości683 zadania ułożone tematycznie według działów fizyki: Kinematyka; Hotel 4 gwiazdkowy Kraków Dynamika; Bryła sztywna, ruch obrotowy; Energia i jej przemiany; Fizyka relatywistyczna; Sprężystość, drgania i fale mechaniczne;...

Elementy