Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach

Religia i religioznawstwo

Informacje

Tradycja chrześcijańska zakorzeniona w żydowskiej uczy, że pośród wielu nocy opisanych w Biblii cztery są najważniejsze: noc stworzenia, noc Abrahama, noc wyjścia z Egiptu i przejścia przez Morze Czerwone oraz noc Mesjasza. Ta czwarta nadaje ostateczny sens każdej nocy, jaka...

Cena: 17,52
Dostępność: dostępny od ręki