Jezusowa Wspólnota Serc 3 Podręcznik

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy 3 szkoły podstawowej.

Elementy