Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej - Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeńPraktyczny poradnik prezentujący obowiązki dyrektorów jednostek pomocy społecznej i jednostek pieczy zastępczej oraz ich uprawnienia w procesie...

Elementy