Kodeks spółek handlowych Kazusy

Prawo

Informacje

Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa #8211; Kodeks spółek handlowych. Kazusy #8211; zawiera przykłady sytuacji występujących na tle prawa handlowego #8211; w dużej części takich, z którymi Autorka spotkała się, orzekając w sprawach...

Elementy