Konsumpcja odpowiedzialna wyzwanie dla zarządzania rozwojem

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia jest twórczym rozwiązaniem problemu zarządzania konsumpcją odpowiedzialną, umiejscowionego w obszarze zarządzania rozwojem zrównoważonym i trwałym oraz nowego, modelowego ujęcia tego procesu. Autorka podjęła ambitną próbę nowego podejścia do procesów konsumpcji od...

Elementy