Ortograffiti Piszę coraz ładniej Od dysgrafii do kaligrafii Zeszyt ćwiczeń Część 2 Szkoła podstawowa klasa 4-6

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Zeszyt ćwiczeń do pracy terapeutycznej w szkole i w domu, dla uczniów z dysgrafią lub mających trudności w pisaniu.

Elementy