Praca nad mitem

Nauki humanistyczne

Informacje

Pracę nad mitem #8211; ze względu na jej wyjątkowe walory poznawcze, na szeroką dyskusję, jaką wywołała, na liczne do niej odwołania w światowej humanistyce oraz na rezonans wykraczający poza ramy filozofii akademickiej #8211; należy zaliczyć do klasycznych dzieł filozofii XX...

Elementy