Życie, męka, nieśmiertelność

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Na pierwszym miejscu trzeba służyć Bogu. (KKK:223)Imię Jezusa znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej [...]. Wielu chrześcijan umiera, jak św. Joanna d'Arc z imieniem "Jezus" na ustach. (KKK:435)Słowa św. Joanny d'Arc, skierowane do sędziów, streszczają wiarę świętych...

Elementy