Biblioteka epoki narodowej 4/I/2016 Liberum ve

Historia

Informacje

Czwarty zeszyt czasopisma podejmuje kwestię funkcjonowania liberum veto w polskim życiu politycznym od XVI do XVIII stulecia. Przemysław Gawron, Unamitas czy pluritas votorum? Tryb podejmowania uchwał w zgromadzeniu stanowym w Europie XVI-XVII wiekuWacław Uruszczak, Podejmowanie uchwał na...

Cena: 32,30
Dostępność: dostępny od ręki