Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie

Historia

Informacje

bujak niemowlęcy

Obchodzona w 2012 r. 150. rocznica zbudowania na cmentarzu Rakowickim kaplicy pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego dała asumpt do bliższego zainteresowania się bujak niemowlęcy osobami fundatorów: Ludwika i Anny Helclów oraz w ogóle tą niezwykłą rodziną zasłużoną bardzo dla Krakowa i w ogóle dla...

Cena: 19,00
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia