Encyklopedia przyrody tom 55

Książki i Książeczki

Informacje

piaskowiec w budownictwie

Wśród polskich gleb dominują typy o średniej i słabej przydatności rolniczej. Te najlepsze i najcenniejsze poddawane są intensywnemu wykorzystaniu, piaskowiec w budownictwie które prowadzi stopniowo do ich degradacji. W albumie prezentujemy wszystkie podstawowe rzędy i typy gleb występujących w Polsce.(przy)

Cena: 8,20
Dostępność: dostępny do tygodnia