Marszałek Józef Piłsudski

Historia

Informacje

wojsko mundury

Skomponowany z kilkuset zdjęć album to fascynująca relacja o życiu wielkiego Marszałka i Jego służbie dla Polski. Bogaty wojsko mundury materiał ikonograficzny wzbogaca kalendarium wydarzeń, fragmenty pism, przemówień, rozkazów Józefa Piłsudskiego i wspomnień świadków Jego życia. Całość...

Cena: 63,00
Dostępność: dostępny od ręki