Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Prawo

Informacje

leki do jonoforezy

Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego leki do jonoforezy z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) Należy podkreślić, że potrzebę eksponowania zasady in...

Cena: 86,10
Dostępność: dostępny do tygodnia