Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

`Wielkopolska w czasach nowożytnych była miejscem osiedlenia się zarówno dużych fal kolonistów, jak i indywidualnych migrantów z terenów Niemiec. Różne były przyczyny, dla których wybierano właśnie ten region. Zasadniczy wpływ miało z pewnością bezpośrednie sąsiedztwo...

Cena: 31,92
Dostępność: dostępny do tygodnia