Znaczenia. Kultura, komunikacja, społeczeństwo 11/2014

Nauki humanistyczne

Informacje

Tematem przewodnim numeru jest ROZMOWA. W numerze m.in. o upokarzaniu w mediach ? rozmowa Michała Rydlewskiego z dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz, Aleksandry Wagner Analiza dyskursu medialnego o gazie łupkowym, Jacek Grębowiec w rozważaniach o Sennettowskiej koncepcji współpracy.

Cena: 12,75
Dostępność: dostępny do tygodnia